ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
510
نتایج یافت شده
/ رویه قضایی
پرونده کلاهبرداری و فروش مال مسروقه

شرح :

در صورتی که شخصی به کلاهبرداری و فروش مال مسروقه متهم گردد می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق درباره نحوه رسیدگی  و صدور رأی این موضوع اطلاعات لازم را به دست آورد.

پرونده سرقت از مغازه

شرح :

در صورتی که شخصی از مغازه‌ای اقدام به سرقت نماید، زیان دیده می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاعات لازم از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع علیه مرتکب شکایت کیفری کند.

2: پرونده صدور چک بلامحل

شرح :

در صورتی که ثابت گردد تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست و در صورت طرح دعوای کیفری علیه صادر کننده به قرار منع تعقیب منجر می ‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده قاچاق چوب آلات (اجرای احکام)

شرح :

 در صورتی که شخصی چوب آلات قاچاق کند، به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی مطلع شوید.

پرونده قطع اشجار (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به قطع درختان نماید مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد و به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود. در نمونه پرونده قطع اشجار می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی مطلع گردید.