ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در جرایم بورسی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در جرایم بورسی
پرونده خیانت در امانت کارگزار بورس ( تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که کارگزار بورس وجه حاصل از فروش سهام را به حساب شخصی خود واریز کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده و به کیفر مقرر محکوم می‌شود. می‌توانید با مراجعه به نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم را درباره جریان رسیدگی و صدور رای در این موضوع به دست آورید.