ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در جرایم رایانه ای
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در جرایم رایانه ای
پرونده جعل رایانه ای (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی  در فضای مجازی به دیگری توهین و افترایی وارد کند، به اطلاعات او دسترسی یابد، محتویات مستهجنی منتشر کند و یا با ایجاد داده و ساخت صفحات مجازی مرتکب جعل رایانه‌ای شود، متضرر می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعات لازم را از نحوه رسیدگی و رأی صادره به دست آورد.