ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در جرایم پزشکی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در جرایم پزشکی
پرونده قصور پزشکی

شرح :

در صورتی که در اثر قصور و سهل‌انگاری پزشک، آسیب و صدمه جسمانی به بیمار وارد شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این جرایم در مراجع کیفری از پزشک معالج شکایت کند.