ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
10
نتایج یافت شده
/ درخواست های حقوقی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه درخواست ها درخواست های حقوقی
درخواست توقیف طلب نزد شخص ثالث

شرح :

در صورتی که محکوم ‌له پس از صدور رای دادگاه، متقاضی توقیف طلب خود از محکوم علیه نزد شخص ثالث است، می‌تواند پس از مطالعه نمونه درخواست مذکور اقدام نماید.