ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
11
نتایج یافت شده
/ درخواست های حقوقی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه درخواست ها درخواست های حقوقی
درخواست تامین دعوای واهی

شرح :

چنانچه دعوای خواهان مستند به اسناد رسمی و یا اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و یا برات نباشد، خوانده میتواند برای هزینه ها و یا خساراتی که ممکن است در آینده متحمل شود، از دادگاه درخواست نماید خواهان تامین مناسبی پرداخت نماید

درخواست توقیف طلب نزد شخص ثالث

شرح :

در صورتی که محکوم ‌له پس از صدور رای دادگاه، متقاضی توقیف طلب خود از محکوم علیه نزد شخص ثالث است، می‌تواند پس از مطالعه نمونه درخواست مذکور اقدام نماید.