ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
6
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در سایر جرایم تخصصی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره در سایر جرایم تخصصی
پرونده عدم ارائه مدارک در مهلت قانونی

شرح :

در صورتی که کارفرما در مهلت قانونی از ارائه مدارک حقوق و مزایای کارگران سرباز زند، به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آشنا شوید.

پرونده ترک نفقه همسر و فرزند مشترک (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که زوج با وجود تمکن مالی و تمکین زوجه از پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک امتناع کند یا مبلغ ناچیزی به عنوان نفقه بپردازد که تکافوی هزینه‌های متعارف آنها را ننماید، مرتکب جرم شده و زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی علیه وی شکایت کیفری مطرح کند.

پرونده مرجع رسیدگی به جرایم نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که نشریه‌ای با مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات، مرتکب یکی از تخلفات یا جرایم موضوع قانون مطبوعات گردد، شاکی باید برای طرح شکایت خود به دادگاه کیفری استان مراجعه کند. نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که طرح شکایت در مرجع دیگری غیر از دادگاه کیفری استان در خصوص این جرایم نتیجه بخش نخواهد بود.