ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در دعاوی کار
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء صادره از مراجع غیر قضایی آراء صادره در دعاوی کار
پرونده مطالبه عیدی، وجه مرخصی، اضافه کاری و سنوات خدمت کارگر (هیئت تشخیص)

شرح :

در صورتی که کارگر در صدد مطالبه حقوق مالی خود از جمله عیدی، اضافه‌کاری و سنوات خدمت از کارفرما است، می‌تواند از نمونه پرونده فوق برای آشنایی با روند طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار استفاده نماید.