ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در دعاوی مالیاتی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء صادره از مراجع غیر قضایی آراء صادره در دعاوی مالیاتی
پرونده رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی)

شرح :

در صورتی که مودی نسبت به مالیات و عوارض مورد مطالبه اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به اعتراض مورد نظر خود در هیات حل اختلاف مالیاتی آشنا شود.