ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ آراء صادره دردعاوی بورسی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء صادره از مراجع غیر قضایی آراء صادره دردعاوی بورسی
پرونده مطالبه وجه (هیات داوری بازار اوراق بهادار)

شرح :

در صورتی که شخصی تقاضای مطالبه وجه از بابت بهای فروش سهام شرکت را دارد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه رسیدگی به این دعاوی در هیأت داوری بازار اوراق بهادار آشنا گردد.