ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در دعاوی ثبتی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء صادره از مراجع غیر قضایی آراء صادره در دعاوی ثبتی
پرونده قبول درخواست ثبت (هیات نظارت)

شرح :

در صورتی که شخصی در مسیر اقدام جهت ثبت ملک خود در اداره ثبت محل با موانعی مواجه شود، می‌تواند از طریق مطالعه نمونه پرونده فوق با روش قبول درخواست ثبت در هیات نظارت و نحوه صدور رأی در این هیات‌ها آشنا گردد.

پرونده اعتراض به اداره ثبت (هیأت نظارت)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین دعوای ثبتی، درخصوص موضوع مورد اختلاف اعتراضی نسبت به تصمیم اداره ثبت داشته باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه اعتراض به این نظر و رسیدگی در هیأت نظارت آشنا گردد.