ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ فرم های مربوط به چک و سفته
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه نمونه فرم های قضایی فرم های مربوط به چک و سفته
فرم مخصوص واخواست سفته

شرح :

در صورتی که سفته دارای تاریخ سررسید معینی باشد، می‌توانید با استفاده از نمونه فرم مخصوص واخواست سفته  ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به واخواست سفته نمایید.