ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
42
نتایج یافت شده
/ قراردادهای حرفه ای
قرارداد جذب بازیکن فوتبال

شرح :

در صورتی که باشگاه ورزشی و  بازیکن فوتبال در پی انعقاد قراردادی با موضوع عضویت آن بازیکن در باشگاه و شرکت در برنامه‌های ورزشی هستند، می‌توانند به نمونه قرارداد مذکور مراجعه نمایند.