ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
6
نتایج یافت شده
/ فسخ
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه اظهار نامه ها اظهار نامه های مربوط به قراردادها فسخ
اظهارنامه اعلام فسخ معامله به دلیل غبن فاحش

شرح :

چنانچه در معامله‌ای (بیع) خریدار متوجه شود مبیع را به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن خریداری کرده است، در صورتی که خیار غبن خود را ساقط نکرده باشد، می‌تواند با استفاده از نمونه اظهارنامه فوق مراتب فسخ معامله را به صورت رسمی به فروشنده اعلام نماید.