ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
7
نتایج یافت شده
/ کلاهبرداری
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها جرایم علیه اموال کلاهبرداری
شکواییه شروع به کلاهبرداری

شرح :

در صورتی که شخصی با حیله و تقلب قصد فریب دیگری و کلاهبرداری داشته باشد اما به دلیلی خارج از اراده خود به هدف موردنظر دست نیابد، با استفاده از نمونه شکواییه فوق و به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.