ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
15
نتایج یافت شده
/ آراء صادره از دادگاه اطفال
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء کیفری آراء صادره از دادگاه اطفال
2: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که طفلی زیر سن 15 سال مرتکب ضرب و جرح عمدی دیگری شود باید عاقله او دیه جراحت وارده را به متضرر بپردازد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه رسیدگی و صدور رای دادگاه اطفال در این موضوع مطلع گردید.

1: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که طفلی شخص دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد و در صورت گذشت شاکی خصوصی قرار منع تعقیب وی صادر می‌گردد. با مشاهده نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رأی آن آشنا شوید.

پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که طفلی در سنین 15 تا 18 سال مرتکب ضرب و جرح عمدی شخصی  می‌شد مطابق قانون سابق و به موجب حکم دادگاه اطفال علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری محکوم می‌گردید. با تصویب قانون مجازات 1392 و براساس ماده 89  نگهداری در کانون اصلاح و تربیت جایگزین حبس شد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی و صدور رای مطابق با قانون سابق آشنا شوید.

پرونده فروش مواد مخدر و رانندگی بدون گواهینامه

شرح :

در صورتی که شخصی زیر سن هجده سال اقدام به فروش مواد مخدر و رانندگی بدون گواهینامه نماید، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

 

پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

شرح :

در صورتی که شخصی زیر سن هجده سال به دیگری صدمه بندی غیرعمدی وارد نماید به موجب حکم دادگاه اطفال به مجازات مقرر محکوم می‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید درباره این موضوع اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

پرونده توهین

شرح :

در صورتی که شخصی زیر هجده سال مرتکب جرم توهین شود، به موجب رأی دادگاه اطفال مجازات می‌گردد، می ‌توانید در نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع اطلاع یابید.

پرونده خرید مشروبات الکلی

شرح :

در صورتی که متهم به خرید مشروبات الکلی، طفل زیر 18 سال باشد، پرونده به دادگاه اطفال ارجاع می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد، می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات این موضوع اطلاع یابید.