ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
3
نتایج یافت شده
/ مساعدت در فرار و اختفاء متهم
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها جرایم علیه آسایش عمومی مساعدت در فرار و اختفاء متهم
شکواییه فرار زندانی از حبس

شرح :

در صورتی که شخصی در دوران محکومیت به حبس از مرخصی استفاده نماید و پس از اتمام آن خود را به زندان معرفی ننماید و فرار کند، مرتکب جرم فرار از زندان  شده و  شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق از او شکایت کیفری نماید.