ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ مزاحمت
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه شکوائیه ها جرایم علیه آسایش عمومی مزاحمت
شکواییه مزاحمت تلفنی

شرح :

در صورتی که شخصی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند علیه وی با ارائه مدارک خود و نمونه شکوائیه فوق شکایت کند.