ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
23
نتایج یافت شده
/ لوایح اعتراضی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه لوایح دفاعیه لوایح اعتراضی
لایحه اعتراض به رای در پرونده تخلفات بورسی

شرح :

در صورتی که شرکتی متقاضی اعتراض به رای صادره در پرونده رسیدگی به تخلفات بورسی است، می‌تواند به نمونه لایحه دفاعیه فوق مراجعه کند.

      با عرض سلام و تحیت، عطف به دادنامه شماره .............. مورخ .............. صادره از هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار که طی آن شرکت .............. به اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم شده است؛ در مقام اعتراض به دادنامه فوق به تجویز ماده 10 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار، به استحضار عالی می‌رساند:

    شرکت ..............، طی لایحه اعتراضی شماره .............. مورخ .............. که طی شماره .............. مورخ .............. در دبیرخانه آن سازمان به ثبت رسیده است، مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه فوق در مهلت مقرر قانونی اعلام نموده است. باری با توجه به عدم دسترسی این شرکت به بیانیه ثبت انتشار اوراق مشارکتِ موضوع دادنامه فوق و سایر مدارک مربوطه که نزد ناشر، یعنی شرکت .............. بوده است، امکان تهیه لایحه دفاعیه­‌ی مستند و مستدل در مهلت یک ماه قانونی وجود نداشت. لذا ذیل لایحه اعتراضی فوق، تقاضای تقدیم لایحه تکمیلی ظرف مدت یک هفته از تاریخ .............. نموده که اینک در مهلت مقرر فوق‌الذکر، لایحه تکمیلی به شرح زیر تقدیم می‌‌گردد. بر این مبنا و با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی موجود در دادنامه فوق به شرح زیر، تقاضای رسیدگی مجدد، نقض رای صادره و صدور حکم مبنی بر برائت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان یکی از مهمترین و خوش‌نام‌ترین شرکت‌های فعال در بورس را دارد.

الف)ایرادات شکلی
....

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

 

لایحه تجدیدنظر در خصوص اعتراض به رای بدوی توسط خواهان

شرح :

در صورتی که شخصی به منظور الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و اخذ وجه التزام علیه آنان طرح دعوا نموده و سپس نسبت به قسمتی از رای صادره از دادگاه بدوی در خصوص وجه التزام اعتراضی داشته باشد، می‌تواند مطابق لایحه ارائه شده در این بخش،  در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر در رای صادره را مطرح کند.