ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
28
نتایج یافت شده
/ موضوعات ذیل تبادل لوایح
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه لوایح دفاعیه موضوعات ذیل تبادل لوایح
لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

شرح :

در صورتی که شخصی سفته‌ای را به عنوان تضمین اجرای قرارداد و به صورت امانت در اختیار دیگری قراردهد، سپس دارنده جهت مطالبه وجه سفته به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه به نفع وی رأی صادر کند، محکوم‌علیه می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق برای تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور اقدام نماید.