ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
29
نتایج یافت شده
/ موضوعات ذیل تبادل لوایح
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه لوایح دفاعیه موضوعات ذیل تبادل لوایح
لایحه دفاعیه در پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

شرح :

در صورتی که شخصی پس از محکوم شدن به پراخت مبلغی در دادگاه، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را تقدیم نماید، محکوم‌له می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق، رد درخواست وی را در دادگاه مطرح کند.