ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
20
نتایج یافت شده
/ سایر لوایح
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه لوایح دفاعیه سایر لوایح
لایحه دفاعیه تحریر ترکه

شرح :

در صورتی که شخصی خواهان تحریر ترکه ( تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی) و منظور نمودن آنها در لیست اموال متوفی پس از تقدیم دادخواست اصلی است، می‌تواند با رجوع به نمونه لایحه فوق اطلاعات لازم را به دست آورد.

لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

شرح :

در صورتی که شاکی در صدد ارائه لایحه تکمیلی در پرونده خیانت در امانت است، می تواند با مطالعه نمونه لایحه دفاعیه فوق اقدام نماید.

با عرض سلام و تحیت عطف به پرونده کلاسه .............. مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار عالی می‌رساند:

الف)تشریح موضوع و سیر دادرسی پرونده تا کنون:

 چنانکه مستحضر می‌باشند و حسب محتویات پرونده، اینجانب ..............، وکیل ..............، (شاکی پرونده فوق) در تاریخ .............. شکایتی را ذیل عناوین خیانت در امانت، جرم موضوع ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار، جعل و استفاده از سند مجعول به طرفیت ..............  (مدیر مالی اسبق شرکت شاکی) طرح نمودم که به آن شعبه ( شعبه 5 بازپرسی سابق) ارجاع شد. خلاصه اظهارات اینجانب شامل مبانی، دلایل و مستندات شکایت که در فرم اولیه شکوائیه­‌ی ثبت شده و اوراق اظهارات شاکی در کلانتری .............. و همچنین شعبه .............. بازپرسی سابق مضبوط است؛ همچنین سیر دادرسی پرونده و اقدامات صورت گرفته در راستای تحقیقات مقدماتی، تا کنون به شرح زیر می‌باشد:...

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

 

لایحه رفع نقص

شرح :

در صورتی که شخصی درصدد رفع نقص دادخواست تقدیمی دادگاه است، می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق اقدام به رفع نقص نماید.

1: لایحه دفاعیه مطالبه خسارت

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی مطالبه خسارت از مرجع ذیصلاح است، با مطالعه نمونه لایحه دفاعیه فوق و کسب آگاهی از شرایط آن می تواند اقدام نماید.

لایحه افزایش خواسته

شرح :

در صورتی که خواهان به موجب لایحه تکمیلی قصد افزایش خواسته را دارد، می‌تواند از نمونه لایحه افزایش خواسته فوق به عنوان الگو استفاده نماید.