ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
2
نتایج یافت شده
/ اظهارنامه های مربوط به مسئولیت مدنی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه اظهار نامه ها اظهارنامه های مربوط به مسئولیت مدنی
اظهارنامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب

شرح :

در صورتی که در جریان عملیات ساختمانی خسارتی به اموال (منقول و غیرمنقول) دیگری وارد شود، شخص زیان‌دیده می‌تواند قبل از طرح دعوا در دادگاه، به صورت رسمی و با ارسال نمونه اظهارنامه فوق خسارات و ضرر و زیان وارده به خود را مطالبه نماید.