ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
220
نتایج یافت شده
/ شکوائیه ها
شکواییه سلب آزادی توسط نیروهای بسیج و ضرب و جرح توسط آنها

شرح :

 در صورتی که هر یک از اعضای نیروهای بسیج بر خلاف قانون آزادی افراد را سلب نمایند و یا بدون دلیل موجه اقدام به بازداشت و ضرب و جرح شخصی نمایند مرتکب جرم شده و مطابق قانون مجازات می شوند و شاکی می تواند با ارائه مدارک خود و نمونه شکواییه فوق علیه وی شکایت نماید.

شکواییه عدم استماع شکایت شخص محبوس غیرقانونی

شرح :

در صورتی که شخصی به طور غیرقانونی حبس یا بازداشت شده است و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری  یا مأمورین انتظامی برده و آنان شکایت وی را استماع نکرده باشند مرتکب جرم شده و شاکی می تواند علیه آنها با ارائه مدارک و نمونه شکواییه فوق شکایت کند.

شکواییه فرار زندانی از حبس

شرح :

در صورتی که شخصی در دوران محکومیت به حبس از مرخصی استفاده نماید و پس از اتمام آن خود را به زندان معرفی ننماید و فرار کند، مرتکب جرم فرار از زندان  شده و  شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق از او شکایت کیفری نماید.

شکایت افترا، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب

شرح :

قانونگذار اعمالی همچون انتشار مطالب کذب و همچنین نسبت دادن جرم به دیگران را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. شکواییه حاضر مربوط به ارتکاب چنین جرمی توسط یکی از نشریات است.

شکواییه سرقت از ماشین

شرح :

در صورتی که شخصی اقدام به سرقت از اموالی کند که در اتومبیل دیگری قرار داده شده است، با استفاده از نمونه شکواییه فوق قابل تعقیب و مجازات در مراجع کیفری خواهد بود.