ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
220
نتایج یافت شده
/ شکوائیه ها
قتل شبه عمد ناشی از تصادف خودرو (بدون گواهینامه)

شرح :

در صورتی که شخصی فاقد گواهینامه رانندگی بوده و در تصادف رانندگی موجب قتل غیرعمد دیگری شود مجرم بوده و شاکی می‌تواند مطابق نمونه شکواییه فوق تعقیب او را از مقام قضایی درخواست کند.

شکواییه قراردادن مواد مخدر در مغازه دیگری

شرح :

در صورتی که شخصی با قرار دادن مواد مخدر در مغازه دیگری قصد مجرم جلوه دادن وی را داشته باشد، مرتکب جرم شده و می‌توان با ارائه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را درخواست نمود.

شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط زن علیه شوهر

شرح :

در صورتی که زنی عمدا شوهرش را مورد ضرب و جرح قرار دهد، مرتکب جرم شده و شوهر می‌تواند با ارائه شکواییه فوق، تعقیب و مجازات ضارب را درخواست نماید.

شکواییه عکاسی از استخر زنانه و تهدید و اخاذی

شرح :

در صورتی که شخصی از حریم خصوصی شخص دیگری تصویر تهیه کند مرتکب جرم شده و شاکی می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی در محاکم کیفری طرح شکایت کند.

شکواییه آزار و اذیت متهم توسط مامور نیروی انتظامی

شرح :

 در صورتی که مامور نیروی انتظامی در هنگام دستگیری متهم اقدام به ضرب و شتم متهم و فحاشی کند مرتکب جرم شده و می‌توان با ارائه این نمونه شکواییه تعقیب او را از مقام قضایی درخواست کرد.

1: شکواییه آدم ربایی

شرح :

در صورتی که شخصی به قصد مطالبه مال یا انتقام یا به هر منظور دیگری مرتکب آدم ربایی شود، مجرم بوده و  با استفاده از نمونه شکواییه فوق قابل تعقیب و مجازات می‌باشد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

شکواییه جنایت بر میت

شرح :

در صورتی که شخصی بر جسد مرده جراحتی وارد نماید، مرتکب جرم جنایت بر میت شده و مطابق قانون و با استفاده از نمونه شکواییه فوق قابل تعقیب و مجازات می باشد.

کاربر گرامی برای راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست می‌توانید با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.