ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
221
نتایج یافت شده
/ شکوائیه ها
شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی به وسیله چند نفر

شرح :

در صورتی که چند نفر به صورت عمدی شخصی را مورد ضرب و جرح قرار دهند، مرتکب جرم شده و مجنی‌علیه می‌تواند با ارائه نمونه شکوائیه فوق در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کند.

شکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی

شرح :

در صورتی که شخصی عمدا دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد، مرتکب جرم شده و شخص صدمه دیده (مجنی‌علیه) می‌تواند با ارائه شکواییه فوق، تعقیب و مجازات متهم (ضارب) را درخواست نماید.

شکواییه قتل عمد

شرح :

در صورتی که فردی عمدا و با هر سلاحی که نوعا کشنده است مانند چاقو یا اسلحه کسی را به قتل برساند، اولیاء دم می‌توانند با استفاده از نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات او را از مراجع قضایی تقاضا نمایند. 

شکواییه شروع به قتل

شرح :

در صورتی که شخصی شروع به قتل عمد نماید ولی به دلیلی خارج از اراده خود به نتیجه منظور نرسد، به موجب قانون و با استفاده از نمونه شکواییه فوق قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

شکواییه اسید پاشی

شرح :

در صورتی که شخصی عمدا با  اقدام به پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب ورود آسیب یا نقص عضو یا هر نوع صدمه‌ای به دیگری شود، مجرم شناخته شده و با استفاده از نمونه شکواییه فوق مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.

شکواییه شروع به اسید پاشی

شرح :

در صورتی که شخصی برای شروع به اسیدپاشی اقدام نموده اما به دلیلی خارج از اراده خود موفق به انجام آن نشود، مرتکب جرم شده و می‌توان با استفاده از نمونه شکواییه فوق تعقیب و مجازات وی را تقاضا نمود.