ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
221
نتایج یافت شده
/ شکوائیه ها
شکواییه شروع به آدم ربایی

شرح :

در صورتی که یک یا چند نفر شروع به ربودن شخصی کنند اما بنا بر دلایلی موفق نشده یا کار را به اتمام نرسانند، مرتکب جرم شروع به آدم ربایی شده اند و زیان دیده می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه آنها در دادسرای عمومی و انقلاب شکایت نماید.

2: شکواییه آدم ربایی

شرح :

در صورتی که یک یا چند نفر، شخصی را بربایند یا مخفی کنند، مرتکب جرم آدم ربایی شده و مجنی علیه می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق  از متهم یا متهمین در دادسرای عمومی و انقلاب شکایت نماید.

شکواییه کودک آزاری

شرح :

در صورتی که شخصی به هر صورت کودکی را مورد آزار جنسی قراردهد، مرتکب جرم شده و اولیای کودک می‌توانند با ارائه نمونه شکواییه کودک آزاری فوق، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نمایند.