ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
11
نتایج یافت شده
/ طلاق
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی خانواده طلاق
شکواییه ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر اسناد

شرح :

در صورتی که دو نفر به صورت غیررسمی با یکدیگر ازدواج کرده و هر کدام از آنها به بهانه‌های مختلف از ثبت ازدواج مذکور در دفاتر اسناد رسمی امتناع نماید، طرف دیگر می‌تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی در مراجع کیفری شکایت کند.