ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
10
نتایج یافت شده
/ قرارداد های مشارکت
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای عمومی قرارداد های مشارکت
2: قرارداد مشارکت

شرح :

در صورتی که اشخاص حقوقی قصد دارند جهت همکاری در انجام امور معین، با یکدیگر قرارداد مشارکت منعقد نمایند، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کنند.

1: قرارداد مشارکت

شرح :

در صورتی که اشخاص حقیقی قصد دارند جهت مشارکت در ساخت و احداث یک مجتمع، قراردادی را به صورت سه‌جانبه با یکدیگر منعقد نمایند، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کنند.

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

شرح :

در صورتی که اشخاصی قصد مشارکت مدنی به منظور انجام امور بازرگانی، واردات و صادرات و امور صنعتی و تولیدی را دارند می توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

شرح :

قرارداد پیش رو مربوط به حالتی است که مالک یک باب مغازه و کالاهای موجود در آن، و شخصی دیگر، جهت مدیریت و فروش کالاها با نام تجاری طرف دوم، مشارکت می نمایند.