ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
16
نتایج یافت شده
/ قراردادهای خدمات
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای عمومی قراردادهای خدمات
قرارداد تالیف کتاب

شرح :

در صورتی که نویسنده و ناشر قصد دارند قراردادی با موضوع تألیف یک کتاب منعقد کنند، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده نمایند.

1: قرارداد مشاور حقوقی

شرح :

در صورتی که نماینده یک شخص حقوقی قصد دارد جهت پیگیری دعاوی شرکت و انجام امور حقوقی آن قراردادی با یکی از وکلا به عنوان مشاور حقوقی منعقد کند، می‌تواند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده نماید.

قرارداد مدیر و مشاور مالی

شرح :

چنانچه قصد استخدام یک مدیر یا مشاور مالی برای شرکت خود دارید می‌توانید از نمونه قرارداد فوق استفاده کنید. این قرارداد در سه صفحه، ده ماده و سی بند تنظیم شده است.

قرارداد انفورماتیک

شرح :

در صورتی که نمایندگان شخص حقوقی (موسسه یا شرکت) قصد دارند قراردادی برای انجام خدمات انفورماتیک با یک شرکت فناوری منعقد نمایند، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کنند.

1: قرارداد انجام خدمات

شرح :

در صورتی که اعضای هیئت مدیره یک مجتمع اداری تجاری مانند هتل قصد دارند جهت انجام خدمات نظافتی و نگهبانی مجتمع، قراردادی را با یک شخص حقیقی یا حقوقی منعقد کنند، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده نمایند. 

قرارداد برگزاری دوره آموزشی

شرح :

در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی قصد دارد جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف، قراردادی با یکی از مراکز آموزشی منعقد کند، طرفین می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده نمایند.

قرارداد همکاری با بیمارستان

شرح :

در صورتی که نمایندگان یک شرکت برای همکاری با بیمارستان در پی انعقاد قراردادی جهت ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و توان‌بخشی می‌باشند، طرفین قرارداد می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده نمایند.