ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
16
نتایج یافت شده
/ قراردادهای خدمات
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای عمومی قراردادهای خدمات
قرارداد پذیرش کارت های بانکی عضو شتاب

شرح :

در صورتی که شخصی (حقیقی یا حقوقی) جهت انجام امور مالی خود به استفاده از خدمات الکترونیکی و کارت‌های بانکی نیاز داشته باشد، می‌تواند برای انعقاد قرارداد با بانک و شرکت مربوطه از نمونه قرارداد فوق استفاده کند.

قرارداد مشاوره و نظارت

شرح :

در صورتی که کارفرما برای انجام طرح تحقیقاتی به مشاوره و  نظارت نیاز داشته باشد، می‌تواند برای انعقاد قرارداد با مشاور یا کارشناس از نمونه قرارداد فوق استفاده نماید.

قرارداد همکاری با بیمارستان

شرح :

در صورتی که نمایندگان یک شرکت برای همکاری با بیمارستان در پی انعقاد قراردادی جهت ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و توان‌بخشی می‌باشند، طرفین قرارداد می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده نمایند.

قرارداد برگزاری دوره آموزشی

شرح :

در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی قصد دارد جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف، قراردادی با یکی از مراکز آموزشی منعقد کند، طرفین می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده نمایند.

قرارداد تالیف کتاب

شرح :

در صورتی که نویسنده و ناشر قصد دارند قراردادی با موضوع تألیف یک کتاب منعقد کنند، می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده نمایند.