ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
57
نتایج یافت شده
/ اظهار نامه ها
اظهارنامه انحلال شرکت

شرح :

در صورتی که یک شرکت تجاری به اهداف تأسیس خود نرسد، سهامداران آن می‌توانند با ارسال اظهارنامه فوق تشکیل مجمع عمومی را به منظور انحلال شرکت، از مدیرعامل  درخواست نمایند.

اظهارنامه اطلاع به اداره ثبت از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

شرح :

در صورتی که فروشنده ملک مطابق مفاد مبایعه‌نامه به تعهد خود مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال اقدام ننماید، خریدار می‌تواند برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از انتقال مورد معامله به دیگری با ارسال نمونه اظهارنامه فوق، اداره ثبت محل وقوع ملک را از این موضوع مطلع نماید.