ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
17
نتایج یافت شده
/ درخواست ها
درخواست توقیف طلب نزد شخص ثالث

شرح :

در صورتی که محکوم ‌له پس از صدور رای دادگاه، متقاضی توقیف طلب خود از محکوم علیه نزد شخص ثالث است، می‌تواند پس از مطالعه نمونه درخواست مذکور اقدام نماید.

درخواست بازداشت پلاک ثبتی

شرح :

در صورتی که شخصی  از دیگری طلبی دارد می‌تواند  با استفاده از نمونه درخواست فوق، بازداشت پلاک ثبتی متعلق به  بدهکار را جهت استیفای طلب خود از اداره اجرای اسناد رسمی درخواست نماید.

 

درخواست کسر حقوق بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری طلبی دارد می‌تواند با استفاده از نمونه درخواست فوق، کسر و بازداشت حقوق بدهکار را جهت استیفای طلب خود از اداره اجرای اسناد رسمی مطالبه نماید.