ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ دعاوی مالیاتی
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی مالیاتی
دادخواست اعتراض مودی (اداره امور مالیاتی)

شرح :

در صورتی که مودی مالیاتی، نسبت به برگ تشخیص مالیاتی، برگ مطالبه عوارض و یا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراضی داشته باشد، می‌تواند جهت تقاضای رسیدگی مجدد اداره امور مالیاتی از نمونه دادخواست اعتراض مودی استفاده نماید.