ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ فسخ نکاح
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه دادخواست ها دعاوی خانواده فسخ نکاح
دادخواست فسخ نکاح (به دلیل تخلف از شرط صفت)

شرح :

در صورتی که پس از وقوع عقد نکاح معلوم شود که یکی از طرفین، اظهاراتی خلاف واقع گفته که منجر به قبولی طرف دیگر شده است، شخص مزبور می‌تواند فسخ  نکاح را به دلیل تخلف از شرط صفت، از دادگاه تقاضا نماید.