ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
12
نتایج یافت شده
/ قرارداد های پیمانکاری متوسط
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای حرفه ای قرارداد های پیمانکاری متوسط
قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری و اجرایی

شرح :

در صورتی که موضوع قرارداد پیمانکاری، مدیریت فنی، مالی، اداری و اجرایی و خرید تجهیزات مورد نیاز برای امر خاصی است، طرفین قرارداد، پیمانکار و کارفرما می‌توانند از نمونه قرارداد فوق به عنوان الگو استفاده کنند.