ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
114
نتایج یافت شده
/ لوایح دفاعیه
لایحه دفاعیه در پرونده انتفا موضوع داوری

شرح :

در صورتی که داور مرضی الطرفین استعفا دهد و یا به جهاتی موضوع داوری منتفی شود و داور دیگری توسط طرفین انتخاب نگردد، موضوع دعوا باید با رجوع به دادگاه حل و فصل شود.  در صورت مراجعه یکی از طرفین به داور، دیگری می تواند پس از تقدیم دادخواست به منظور شرکت در جلسه رسیدگی از نمونه لایحه فوق به عنوان الگو استفاده نماید.

1: لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی برای رفع توقیف از ملک

شرح :

در صورتی که ملک شخصی به دلیل وصول طلب از سوی بانک توقیف شده در حالی که شخص ثالثی مدعی است که ملک پیش از این و با سند عادی به او منتقل شده است، شخص ثالث ذینفع می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق اعتراض خود را برای رفع توقیف از ملک خویش در دادگاه مطرح نماید.

2: لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی برای رفع توقیف از ملک

شرح :

در صورتی که املاک متعلق به یک شخص حقوقی به دلیل وصول طلب بر اساس رای دادگاه توقیف شده در حالی که بخشی از آن اموال پیش از بدهکار شدن شرکت بر اساس سند عادی به شخص ثالث منتقل شده است، شخص ثالث می‌تواند با مطالعه از نمونه لایحه اعتراضی فوق، رفع توقیف از ملک مذکور را از دادگاه تقاضا نماید. 

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

شرح :

در صورتی که شخصی سفته‌ای را به عنوان تضمین اجرای قرارداد و به صورت امانت در اختیار دیگری قراردهد، سپس دارنده جهت مطالبه وجه سفته به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه به نفع وی رأی صادر کند، محکوم‌علیه می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق برای تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور اقدام نماید. 

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

شرح :

در صورتی که دادگاه پس از مطالبه مهریه از جانب زوجه، پرداخت بخشی از آن را به عنوان پیش‌پرداخت مقرر نموده و مابقی را تقسیط کرده است، چنانچه زوج توانایی مالی برای پرداخت این مقدار را ندارد، می‌تواند برای تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور و تقاضای تعدیل اقساط مهریه از نمونه لایحه فوق کمک بگیرد.

لایحه اعاده دادرسی قتل غیر عمد ناشی از حادثه کار

شرح :

چنانچه حکم قطعی علیه شخصی صادر شود و یکی از دو شرط زیر را برای اعاده دادرسی داشته باشد، می‌توانید از این نمونه لایحه استفاده کنید.

شروط ج و چ ماده 474  آیین دادرسی کیفری:

ج: پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ: عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

لایحه تجدیدنظر خواهی سرقت مسلحانه و ایراد ضرب عمدی

شرح :

در صورتی که فردی در پرونده سرقت مسلحانه و ایراد ضرب و جرح محکوم شود، و مطابق قانون حکم صادر شده قابل تجدیدنظر باشد، می‌تواند برای تجدیدنظر از رای صادر شده از نمونه لایحه فوق استفاده کند.

لایحه دفاعیه در خصوص ابطال مبایعه نامه در مرحله اعاده دادرسی

شرح :

در صورتی که رایی قطعی به ضرر شخصی به ناحق صادر شود و شرایط اعاده دادرسی را داشته باشد، شخصی که محکوم شده است می‌تواند  نسبت به رای صادره درخواست اعاده دادرسی کند. شخص جهت دفاع از خود و ابطال مبایعه‌نامه‌ای که در جریان دادرسی نقش داشته، می‌تواند از نمونه لایحه فوق استفاده کند.

لایحه مستدل اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور در جرم فروش مال غیر

شرح :

در صورتی که رای قطعی صادره از دادگاهی شرایط اعاده دادرسی را داشته باشد، ذیحق می‌تواند نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند. برای تنظیم لایحه خود می‌توانید از نمونه لایحه فوق استفاده کنید.

موضوع لایحه: به دلایل موجود در پرونده و مخالفت رأی صادره با شرع انور اسلام، مستنداً به بند پ و ت و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، تقدیم و درخواست صدور توقف اجرای حکم صادره را به دادگاه و صدور حکم شایسته و نقض دادنامه صادره مبنی بر رد استرداد یک دستگاه آپارتمان و پرداخت ثمن معامله با عنوان رد مال، را استدعا دارد. استحضار دارید که صرف اعلام جرم و شکایت شاکی، در هیچ مرام مسلکی نه دلیل محسوب می‌گردد و نه قرینه، از طرف دیگر اصل پذیرفته شده(المدعی المنکر) که تمام فرق اصولی کلامی آن را پذیرفته‌اند از همین رواست که مدعی باید آنچه را ادعا دارد با یکی از ادله قانونی اثبات نماید.

لایحه دفاعیه موقوفه تجاری

شرح :

چنانچه نسبت به رایی در خصوص مال تجاری وقفی تجدیدنظرخواهی شده باشد، و تجدیدنظرخواه مدعی باشد که عملیات انجام شده بر روی مال تجاری است، برای دفاع در مقابل آن می‌توانید از نمونه لایحه دفاعیه فوق استفاده کنید.

لایحه دفاعیه خیانت در امانت چک

شرح :

.جهت دفاع در پرونده خیانت در امانت می توانید از نمونه لایحه زیر استفاده کنید

بخشی از لایحه:

همانطور كه مستحضريد در جرم خيانت در امانت احراز سوء نيت امين ضروري است و صرف عدم استرداد مال مورد امانت خيانت در امانت نبوده بلكه سوءنيت در عمل مزبور شرط تحقق بزه مزبور است. بنابراين اگر شخصي به دليل مطالبات قبلي و به دليل ادعاي حقي از استرداد مال امين خودداري نمايد عمل وي خيانت در امانت نبوده بلكه دعوي حقوقي به شمار مي رود. در پرونده مطروحه نيز آنچه مسلم است آنكه موكله و شاكي محترم داد و ستدها و بده بستان‌هاي فراواني داشته‌اند كه چه بسا در يك زمان شاكي از موكله طلبكار گرديده و در زمان ديگر عكس اين مطلب صادق بوده است. آيا جز آن است كه موكله در تاريخ 26/12/83 با صدور يك فقره چك، مبلغ سي ميليون ريال در وجه شاكي محترم بابت پيش پرداخت گشايش اعتبار كارسازي نموده است. به فرض كه معني وجه دستي در معناي عاميانه آن تعبير گردد! آيا صدور همين يك فقره چك را نمي توان دليلي دانست بر طلبكار بودن موكل از شاكي؟ (هر چند كه تاريخ چك مزبور مقدم بر تاريخ چك موضوع شكايت باشد). يا آنكه شاكي محترم مدارك و اسناد غير قابل انكاري مبني بر طلبكاري از موكل دارد كه چك مورخ 26/12/83 مبناي صدور آن بوده است؟!!!

لایحه دفاعیه اتهام خیانت در امانت، سوءاستفاده از اموال يا اعتبارات و سوءاستفاده از اختيارات شرکت

شرح :

چنانچه پرونده ای با موضوع خیانت در امانت دارید می توانید برای دفاع از نمونه لایحه زیر استفاده کنید.

1) دفاع در قبال اتهام خيانت در امانت

2) دفاع در قبال اتهام سوء استفاده از «اموال يا اعتبارات» شركت برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي (موضوع بند 3 ماده 258 قانون تجارت)

3) دفاع در قبال اتهام سوء استفاده از «اختيارات» شركت برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي (موضوع بند 4 ماده 258 قانون تجارت)

نمونه لایحه دفاعیه در مورد جرم کلاهبرداری

شرح :

در صورتی که در پرونده کلاهبرداری قصد دفاع از متهمی را دارید که به ناحق در خصوص وی تصمیم گرفته شده است، می توانید از نمونه لایحه زیر استفاده کنید.

قسمتی از لایحه: «احتراماَ پیرو لایحه شماره ........... مورخ ............ در  اعتراض به دادنامه ...... مورخ...... پرونده کلاسه .....با رعایت احترام به مقام رسیدگی‌کننده و دستگاه قضایی علاوه بر دفاعیات موجود و متقن طی لوایح متعدد در یک بررسی موشکافانه ادعای شاکی را واهی و ترفندهای مشارالیه برای نپرداختن دین مسلم خود مابقی ثمن می‌باشد.

1- فرض بیگناهی یکی از مهمترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست و هدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توام با شک و تردید است و غرض از مفهوم اصل برائت کیفری مصونیت بخشیدن به شهروندان و افراد جامعه با رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است، رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است.»

لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب کلاهبرداری و حمل سلاح

شرح :

در صورتی که در خصوص کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر شود، شاکی می‌تواند جهت جلب به دادرسی مشتکی عنه، از لایحه زیر استفاده کند.

قسمتی از لایحه: «در ابتدا به عرض دادگاه محترم می‌رساند که موکل .0........ شکایتی تحت عنوان اغفال و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل عنوان و حمل با سلاح و تجاوز به عنف مطرح می‌نماید که پرونده ایشان تفکیک و در رابطه با تجاوز به عنف پرونده به شعب دوم کیفری یک ارجاع و در حال رسیدگی می‌باشد و سایر جرائم ایشان در شعبه محترم دهم بازپرسی شیراز رسیدگی و در نهایت منجر به صدور قرار نهایی گردیده است و نسبت به کلاهبرداری حمل سلاح قرار منع تعقیب صادر گردیده است و نسبت به جرایم تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل عنوان قرار مجرمیت صادرشده است.»

لایحه دفاعیه در پرونده تجاوز به عنف

شرح :

نمونه لایحه زیر در خصوص موضوع تجاوز به عنف علیه متجاوزین است، در صورتی که دچار چنین مشکلی شدید می توانید از نمونه لایحه زیر به عنوان نمونه استفاده کنید.

لایحه دفاعیه در پرونده سرقت مسلحانه و محاربه

شرح :

این لایحه در سال 91 نگاشته شد، باید اصلاحات بعدی قانون مجازات اسلامی و تغییراتی که در مبحث محاربه و افساد فی الارض ایجاد شده است، ملحوظ نظر   قرار گیرد. 

بخشی از لایحه مذکور «احتراماً- عطف به پرونده کلاسه ......... موضوع اتهامی موکل .............. با تقدیم وکالتنامه ملصق به مابه التفاوت تمبر مالیاتی، بدینوسیله در فرصت اعطائی ریاست محترم دادگاه ایرادات شکلی در رسیدگی و دفاعیات لازم در خصوص اتهامات وارده به موکل را به شرح ذیل در بخش های مجزا معروض میدارم:

                             بخــشاول- ایــــــرادات و مســــائـــــل شکلـــــی

1- بحث صلاحیت- گرچه به حسب نص بند 1 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آراء وحدت رویه شماره 541- 4/10/69 و 521- 9/12/67 هیئت عمومی دیوانعالی کشور[1] و نظریه های مشورتی شماره 667/7-11/4/68 و 9650/7- 3/11/77 اداره حقوقی قوه قضائیه[2] رسیدگی به «کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض» و سرقت مسلحانه مخل نظم عمومی در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی میباشد اما در مانحن فیه باید توجه داشت که».


لایحه اعتراض به اعسار از پرداخت مهریه توسط زن

شرح :

در صورتی که اعسار شخص بدهکار بدون شرایط مقرر در قانون پذیرفته شود، طلبکار می‌تواند نسبت به آن اعتراض کرده و از نمونه لایحه فوق استفاده کند.

اعسار چیست؟ (کسر الف و سکون عین) در لغت به معنی تنگ دستی است و در حقوق زمانی که شخصی توانایی پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نداشته باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای اعسار کند.

لایحه اعتراض به دادنامه اعسار توسط بدهکار

شرح :

در صورتی که شخصی از دادگاه تقاضای اعسار از پرداخت بدهی خود را بدهد و دادگاه، اعسار وی را بپذیرد، چنانچه شخص تمکن پرداخت اقساط معین شده توسط دادگاه را نداشته باشد می‎تواند نسبت به آن اعتراض کند و از نمونه لایحه زیر استفاده کند.

اعسار چیست؟ (کسر الف و سکون عین) در لغت به معنی تنگ دستی است و در حقوق زمانی که شخصی توانایی پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نداشته باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای اعسار کند.

 

لایحه دفاعیه دریافت مبلغ ودیعه در قرارداد اجاره

شرح :

در صورتی که موجر از پرداخت مبلغ ودیعه مستاجر استنکاف می‌کند، مستاجر می‌تواند برای نوشتن لایحه از نمونه لایحه فوق استفاده کند.

بخشی از لایحه:

1-    همانطور که مستحضر هستید یکی از بدیهی‌ترین اصول حاکم بر قراردادهای اجاره این است که پس از انقضاء موعد قرارداد اجاره، موجر بایستی جهت تحویل مورد اجاره و پرداخت مبلغ ودیعه به مستاجر مراجعه کند، و عدم مراجعه موجر، نشان‌دهنده اذن ضمنی به  مستاجر در استیفای عین مستاجره است. در این صورت مستاجر زمانی باید اجرت‌المثل پرداخت کند که از مورد اجاره استیفای منفعت نماید و چنانچه استفاده‌ای از آن نشود، مال صرفا در ید مستاجر امانت است و مستاجر ملزم به پرداخت مبلغ اجرت‌المثل نیست.

لایحه دفاعیه در پرونده خلع ید

شرح :

ورثه متوفی اقدام به فروش سهم خود از ارث می‌کنند، و شخص خریدار نسبت به شش‌دانگ ملک درخواست خلع ید می‌دهد در صورتی که متوفی ورثه دیگری نیز داشته است. خوانده بدون توجه به سهم دیگر ورثه نسبت به کل ملک دادخواست خلع ید می‌دهد. نمونه لایحه دفاعیه فوق در دفاع از ورثه است.

لایحه دفاعیه در پرونده قاچاق کالا

شرح :

در صورتی که شخص راننده‌ای بدون اطلاع از قاچاق بودن کالای حمل شده توسط وی، متهم به قاچاق کالا و حمل آن شود، جهت دفاع از خود می‌تواند از نمونه لایحه فوق استفاده کند.

لایحه دفاعیه جهت تخفیف مجازات

شرح :

در صورتی که محکوم‌علیه شرایط تخفیف مجازات را داشته باشد و قاضی بدون توجه به شرایط پرونده، حکمی صادر کرده است. محکوم‌علیه می‌تواند جهت تخفیف مجازات خود از نمونه لایحه زیر استفاده کند.

لایحه دفاعیه تحریر ترکه

شرح :

در صورتی که شخصی خواهان تحریر ترکه ( تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی) و منظور نمودن آنها در لیست اموال متوفی پس از تقدیم دادخواست اصلی است، می‌تواند با رجوع به نمونه لایحه فوق اطلاعات لازم را به دست آورد.

لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه وجه

شرح :

در صورتی که شخصی در پرونده مطالبه وجه در مقام خوانده قرار گرفته است، با مطالعه نمونه لایحه فوق می‌تواند به دادخواست تقدیمی خواهان پاسخ دهد.

 احتراما در پاسخ به دادخواست  ............ موضوعِ پرونده شماره ..............  و به منظور تشحیذ خاطر جناب عالی به استحضار می‌رساند:

الف) پیشینه موضوع:

1-  اینجانب ..............  عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر ..............  و دارای پروانه کسب کتاب فروشی در ..............  می‌باشم. در یکی از ماموریت‌های پژوهشی دانشگاه به مقصد کشور ..............، با ..............  (دختر خواهان محترم) آشنا شدم که ضمن تحصیل به طور همزمان با بخش های فرهنگی رایزنی جمهوری اسلامی ایران همکاری داشتند. در حاشیه این ماموریت، ایشان از فعالیت‌های چاپ و نشر کتاب توسط اینجانب در .............. آگاهی یافتند و از بنده خواهش کردند در صورت امکان از وجود برادرشان، .............. که دانشجو بوده و در تهران ساکن می‌باشند به هر طریق ممکن استفاده شود. تا بدین ترتیب ضمن تحصیل نامبرده در تهران و همکاری با انتشارات و کتاب فروشی ..............، بتوانند حق‌الزحمه و کمک هزینه‌ای را دریافت نمایند.

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا برای مشاوره و سفارش با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

 

لایحه دفاعیه در پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

شرح :

در صورتی که شخصی پس از محکوم شدن به پراخت مبلغی در دادگاه، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را تقدیم نماید، محکوم‌له می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق، رد درخواست وی را در دادگاه مطرح کند.

لایحه تجدیدنظر در خصوص اعتراض به رای بدوی توسط خواهان

شرح :

در صورتی که شخصی به منظور الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و اخذ وجه التزام علیه آنان طرح دعوا نموده و سپس نسبت به قسمتی از رای صادره از دادگاه بدوی در خصوص وجه التزام اعتراضی داشته باشد، می‌تواند مطابق لایحه ارائه شده در این بخش،  در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر در رای صادره را مطرح کند.

لایحه دفاعیه دعوای ابطال معامله ملک

شرح :

دعاوی ابطال معامله و اعلام بطلان معامله از دعاوی پربسامد هستند که اتفاقا در موارد متعددی بصورت اشتباه طرح می شوند. دعوای ابطال معامله ناظر به مواردی است که شخصی بصورت فضولی اقدام به معامله نموده و در صورت عدم تنفیذ مالک قابل ابطال خواهد بود. یعنی ابطال بعد از انجام معامله صورت گرفته و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، حکم به ابطال می دهد. اما دعوای اعلام بطلان شامل مواردی است که اساسا معامله از ابتدا باطل بوده و در صورت احراز شرایط، دادگاه حکم به اعلام بطلان می دهد. لایحه زیر به عنوان یک الگو می تواند به عنوان لایحه دفاعیه برای جلسه رسیدگی و در هر دو پرونده مورد استفاده قرار بگیرد.

لایحه افزایش خواسته

شرح :

در صورتی که خواهان به موجب لایحه تکمیلی قصد افزایش خواسته را دارد، می‌تواند از نمونه لایحه افزایش خواسته فوق به عنوان الگو استفاده نماید.

1: لایحه دفاعیه مطالبه خسارت

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی مطالبه خسارت از مرجع ذیصلاح است، با مطالعه نمونه لایحه دفاعیه فوق و کسب آگاهی از شرایط آن می تواند اقدام نماید.

لایحه اعتراض به رای در پرونده تخلفات بورسی

شرح :

در صورتی که شرکتی متقاضی اعتراض به رای صادره در پرونده رسیدگی به تخلفات بورسی است، می‌تواند به نمونه لایحه دفاعیه فوق مراجعه کند.

      با عرض سلام و تحیت، عطف به دادنامه شماره .............. مورخ .............. صادره از هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار که طی آن شرکت .............. به اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم شده است؛ در مقام اعتراض به دادنامه فوق به تجویز ماده 10 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار، به استحضار عالی می‌رساند:

    شرکت ..............، طی لایحه اعتراضی شماره .............. مورخ .............. که طی شماره .............. مورخ .............. در دبیرخانه آن سازمان به ثبت رسیده است، مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه فوق در مهلت مقرر قانونی اعلام نموده است. باری با توجه به عدم دسترسی این شرکت به بیانیه ثبت انتشار اوراق مشارکتِ موضوع دادنامه فوق و سایر مدارک مربوطه که نزد ناشر، یعنی شرکت .............. بوده است، امکان تهیه لایحه دفاعیه­‌ی مستند و مستدل در مهلت یک ماه قانونی وجود نداشت. لذا ذیل لایحه اعتراضی فوق، تقاضای تقدیم لایحه تکمیلی ظرف مدت یک هفته از تاریخ .............. نموده که اینک در مهلت مقرر فوق‌الذکر، لایحه تکمیلی به شرح زیر تقدیم می‌‌گردد. بر این مبنا و با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی موجود در دادنامه فوق به شرح زیر، تقاضای رسیدگی مجدد، نقض رای صادره و صدور حکم مبنی بر برائت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان یکی از مهمترین و خوش‌نام‌ترین شرکت‌های فعال در بورس را دارد.

الف)ایرادات شکلی
....

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

 

لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

شرح :

در صورتی که شاکی در صدد ارائه لایحه تکمیلی در پرونده خیانت در امانت است، می تواند با مطالعه نمونه لایحه دفاعیه فوق اقدام نماید.

با عرض سلام و تحیت عطف به پرونده کلاسه .............. مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار عالی می‌رساند:

الف)تشریح موضوع و سیر دادرسی پرونده تا کنون:

 چنانکه مستحضر می‌باشند و حسب محتویات پرونده، اینجانب ..............، وکیل ..............، (شاکی پرونده فوق) در تاریخ .............. شکایتی را ذیل عناوین خیانت در امانت، جرم موضوع ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار، جعل و استفاده از سند مجعول به طرفیت ..............  (مدیر مالی اسبق شرکت شاکی) طرح نمودم که به آن شعبه ( شعبه 5 بازپرسی سابق) ارجاع شد. خلاصه اظهارات اینجانب شامل مبانی، دلایل و مستندات شکایت که در فرم اولیه شکوائیه­‌ی ثبت شده و اوراق اظهارات شاکی در کلانتری .............. و همچنین شعبه .............. بازپرسی سابق مضبوط است؛ همچنین سیر دادرسی پرونده و اقدامات صورت گرفته در راستای تحقیقات مقدماتی، تا کنون به شرح زیر می‌باشد:...

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

 

2: لایحه دفاعیه در پرونده بازگشت به کار

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب دادخواست تقدیمی متقاضی بازگشت به کار باشد، کارفرما می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه مذکور پاسخ دادخواست او را بدهد.

با سلام

احتراما عطف به پرونده کلاسه ..............، موضوعِ دعوای مطروحه توسط .............. به طرفیت شرکت .............. که مقید به وقت رسیدگی در ساعت .............. مورخ .............. می‌باشد، به استحضار عالی می‌رساند:

1- شروع همکاری خواهان محترم، ..............، با شرکت ..............، تاریخ .............. می‌باشد. از تاریخ فوق تا تاریخ .............. قرارداد فیمابین خواهان و شرکت مذکور به صورت سه ماهه تمدید شده و تاریخ پایان آخرین قرارداد ایشان، .............. می‌باشد...

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

 

لایحه دفاعیه پاسخ تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه

شرح :

درصورتی که زوجه درصدد پاسخگویی به تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه است، می‌تواند از این نمونه لایحه  به عنوان الگو استفاده نماید:

با عرض سلام و تحیت عطف به پرونده شماره .............. در خصوص تجدید نظر خواهی .............. از دادنامه شماره .............. صادره از شعبه .............. دادگاه عمومی (حقوقی) .............. به استحضار عالی می‌رساند:

الف) در خصوص ادعای خوانده مبنی بر پرداخت نفقه از تاریخ انعقاد عقد نکاح بین موکل و ایشان، تا تاریخ شروع زندگی مشترک شایان عرض است :

1-  همانطور که دادگاه محترم بدوی به درستی استدلال نموده‌اند، به طور عام و خصوصا در این ایام (اصطلاحا ایام عقد) اصل بر عدم پرداخت نفقه بوده و چنانچه زوج مدعی پرداخت باشد، باید با یکی از دلایل قانونی اثبات نماید که در دادگاه بدوی این امر محقق نشده است. شهود استنادی خوانده در دادخواست تجدید نظر نیز به دلالت بند 3 قسمت دوم این لایحه فاقد شرایط قانونی شهود بوده و اظهارات ایشان فاقد حجیت شرعی و قانونی است...

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

 

لایحه رفع نقص

شرح :

در صورتی که شخصی درصدد رفع نقص دادخواست تقدیمی دادگاه است، می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق اقدام به رفع نقص نماید.