ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
117
نتایج یافت شده
/ لوایح دفاعیه
لایحه دفاعیه در پرونده قاچاق کالا

شرح :

در صورتی که شخص راننده‌ای بدون اطلاع از قاچاق بودن کالای حمل شده توسط وی، متهم به قاچاق کالا و حمل آن شود، جهت دفاع از خود می‌تواند از نمونه لایحه فوق استفاده کند.

لایحه دفاعیه جهت تخفیف مجازات

شرح :

در صورتی که محکوم‌علیه شرایط تخفیف مجازات را داشته باشد و قاضی بدون توجه به شرایط پرونده، حکمی صادر کرده است. محکوم‌علیه می‌تواند جهت تخفیف مجازات خود از نمونه لایحه زیر استفاده کند.

لایحه دفاعیه دریافت مبلغ ودیعه در قرارداد اجاره

شرح :

در صورتی که موجر از پرداخت مبلغ ودیعه مستاجر استنکاف می‌کند، مستاجر می‌تواند برای نوشتن لایحه از نمونه لایحه فوق استفاده کند.

بخشی از لایحه:

1-    همانطور که مستحضر هستید یکی از بدیهی‌ترین اصول حاکم بر قراردادهای اجاره این است که پس از انقضاء موعد قرارداد اجاره، موجر بایستی جهت تحویل مورد اجاره و پرداخت مبلغ ودیعه به مستاجر مراجعه کند، و عدم مراجعه موجر، نشان‌دهنده اذن ضمنی به  مستاجر در استیفای عین مستاجره است. در این صورت مستاجر زمانی باید اجرت‌المثل پرداخت کند که از مورد اجاره استیفای منفعت نماید و چنانچه استفاده‌ای از آن نشود، مال صرفا در ید مستاجر امانت است و مستاجر ملزم به پرداخت مبلغ اجرت‌المثل نیست.

لایحه تجدیدنظر خواهی کلاهبرداری رایانه ای

شرح :

خلاصه پرونده بدین صورت است: شخصی در پی دریافت اس­ام­اس مبنی بر فروش کالا به قیمت ارزان از یک سایت، اقدام به خرید اینترنتی از سایت مذکور می نماید اما پس از اتمام خرید، برداشت های متعدد و نامعلوم از حساب وی انجام می شود. پس از بررسی پلیس فتا، مشخص شد که شخص معین با شماره حساب معین از شبکه اینترنت متعلق به یک شرکت تجاری جهت این امر استفاده (غیر مجاز و به واسطه دسترسی غیرمجاز) نموده است. سپس شخص مالباخته به طرفیت مدیرعامل شرکت مذکور اقدام به طرح دعوای کلاهبرداری رایانه ای می نماید لایحه تقدیمی در راستای دفاع از متهم این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان تنظیم گردیده است که منجر به صدور حکم برائت به نفع متهم گردید