ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
114
نتایج یافت شده
/ لوایح دفاعیه
2: لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی برای رفع توقیف از ملک

شرح :

در صورتی که املاک متعلق به یک شخص حقوقی به دلیل وصول طلب بر اساس رای دادگاه توقیف شده در حالی که بخشی از آن اموال پیش از بدهکار شدن شرکت بر اساس سند عادی به شخص ثالث منتقل شده است، شخص ثالث می‌تواند با مطالعه از نمونه لایحه اعتراضی فوق، رفع توقیف از ملک مذکور را از دادگاه تقاضا نماید. 

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

شرح :

در صورتی که شخصی سفته‌ای را به عنوان تضمین اجرای قرارداد و به صورت امانت در اختیار دیگری قراردهد، سپس دارنده جهت مطالبه وجه سفته به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه به نفع وی رأی صادر کند، محکوم‌علیه می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق برای تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور اقدام نماید. 

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

شرح :

در صورتی که دادگاه پس از مطالبه مهریه از جانب زوجه، پرداخت بخشی از آن را به عنوان پیش‌پرداخت مقرر نموده و مابقی را تقسیط کرده است، چنانچه زوج توانایی مالی برای پرداخت این مقدار را ندارد، می‌تواند برای تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور و تقاضای تعدیل اقساط مهریه از نمونه لایحه فوق کمک بگیرد.