ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
117
نتایج یافت شده
/ لوایح دفاعیه
لایحه اعتراض به رای در پرونده تخلفات بورسی

شرح :

در صورتی که شرکتی متقاضی اعتراض به رای صادره در پرونده رسیدگی به تخلفات بورسی است، می‌تواند به نمونه لایحه دفاعیه فوق مراجعه کند.

      با عرض سلام و تحیت، عطف به دادنامه شماره .............. مورخ .............. صادره از هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار که طی آن شرکت .............. به اخطار کتبی با درج در پرونده محکوم شده است؛ در مقام اعتراض به دادنامه فوق به تجویز ماده 10 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار، به استحضار عالی می‌رساند:

    شرکت ..............، طی لایحه اعتراضی شماره .............. مورخ .............. که طی شماره .............. مورخ .............. در دبیرخانه آن سازمان به ثبت رسیده است، مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه فوق در مهلت مقرر قانونی اعلام نموده است. باری با توجه به عدم دسترسی این شرکت به بیانیه ثبت انتشار اوراق مشارکتِ موضوع دادنامه فوق و سایر مدارک مربوطه که نزد ناشر، یعنی شرکت .............. بوده است، امکان تهیه لایحه دفاعیه­‌ی مستند و مستدل در مهلت یک ماه قانونی وجود نداشت. لذا ذیل لایحه اعتراضی فوق، تقاضای تقدیم لایحه تکمیلی ظرف مدت یک هفته از تاریخ .............. نموده که اینک در مهلت مقرر فوق‌الذکر، لایحه تکمیلی به شرح زیر تقدیم می‌‌گردد. بر این مبنا و با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی موجود در دادنامه فوق به شرح زیر، تقاضای رسیدگی مجدد، نقض رای صادره و صدور حکم مبنی بر برائت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان یکی از مهمترین و خوش‌نام‌ترین شرکت‌های فعال در بورس را دارد.

الف)ایرادات شکلی
....

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

 

لایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

شرح :

در صورتی که شاکی در صدد ارائه لایحه تکمیلی در پرونده خیانت در امانت است، می تواند با مطالعه نمونه لایحه دفاعیه فوق اقدام نماید.

با عرض سلام و تحیت عطف به پرونده کلاسه .............. مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار عالی می‌رساند:

الف)تشریح موضوع و سیر دادرسی پرونده تا کنون:

 چنانکه مستحضر می‌باشند و حسب محتویات پرونده، اینجانب ..............، وکیل ..............، (شاکی پرونده فوق) در تاریخ .............. شکایتی را ذیل عناوین خیانت در امانت، جرم موضوع ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار، جعل و استفاده از سند مجعول به طرفیت ..............  (مدیر مالی اسبق شرکت شاکی) طرح نمودم که به آن شعبه ( شعبه 5 بازپرسی سابق) ارجاع شد. خلاصه اظهارات اینجانب شامل مبانی، دلایل و مستندات شکایت که در فرم اولیه شکوائیه­‌ی ثبت شده و اوراق اظهارات شاکی در کلانتری .............. و همچنین شعبه .............. بازپرسی سابق مضبوط است؛ همچنین سیر دادرسی پرونده و اقدامات صورت گرفته در راستای تحقیقات مقدماتی، تا کنون به شرح زیر می‌باشد:...

کاربر گرامی برای استفاده از لایحه کامل می‌توانید آن را خریداری کرده یا با شماره تلفن‌های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس بگیرید.

 

لایحه دفاییه دعوای مطالبه وجه اجرت دلالی

شرح :

دلالی که طرفین یک معامله را به یکدیگر رسانده، مستحق دریافت اجرت میباشد و خوانده نیز میتواند در قبال ادعای خواهان دفاعیات بیان دارد

لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه دیه راننده مقصر حادثه تصادفات رانندگی

شرح :

چنانچه در حوادث رانندگی راننده مقصر دچار جراحات رانندگی علاوه بر نقص عضو باشد که بنا بر سکوت و یا ابهامات قانونی ، شرکتهای بیمه از پرداخت غرامات معادل دیه جراحات امتناع نمودند میتوانید با استفاده از لایحه دفاعیه ذیل ، در جلسه دادگاه از حقوق خویش دفاع کنید