ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1
نتایج یافت شده
/ قراردادهای ورزشی
اسناد حقوقی بانک قراردادها قراردادهای حرفه ای قراردادهای ورزشی
قرارداد جذب بازیکن فوتبال

شرح :

در صورتی که باشگاه ورزشی و  بازیکن فوتبال در پی انعقاد قراردادی با موضوع عضویت آن بازیکن در باشگاه و شرکت در برنامه‌های ورزشی هستند، می‌توانند به نمونه قرارداد مذکور مراجعه نمایند.