ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1415
نتایج یافت شده
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه(704 مورد) بانک قراردادها(237 مورد) رویه قضایی(512 مورد)
قتل شبه عمد ناشی از تصادف خودرو (بدون گواهینامه)

شرح :

در صورتی که شخصی فاقد گواهینامه رانندگی بوده و در تصادف رانندگی موجب قتل غیرعمد دیگری شود مجرم بوده و شاکی می‌تواند مطابق نمونه شکواییه فوق تعقیب او را از مقام قضایی درخواست کند.

شکواییه آزار و اذیت متهم توسط مامور نیروی انتظامی

شرح :

 در صورتی که مامور نیروی انتظامی در هنگام دستگیری متهم اقدام به ضرب و شتم متهم و فحاشی کند مرتکب جرم شده و می‌توان با ارائه این نمونه شکواییه تعقیب او را از مقام قضایی درخواست کرد.

دفاعیه در برابر اتهام نقض حق اختراع

شرح :

حق اختراع توسط قانونگذار برای مخترع به رسمیت شناخته شده و برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.

ابطال گواهی ثبت اختراع

شرح :

 حمایت قانونگذار از حقوق مادی و معنوی مخترع مشروط به شرایطی است. در صورتی که شرایط قانونی هنگام ثبت اختراع رعایت نشده باشد، ذی نفع میتواند درخواست ابطال گواهی ثبت اختراع را از دادگاه صالح مطالبه نماید.