ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1438
نتایج یافت شده
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه(715 مورد) بانک قراردادها(245 مورد) رویه قضایی(512 مورد)
دادخواست مطالبه دیه از میراث ضارب

شرح :

 در صورتی که شخصی جراحتی به دیگری وارد کند اما خود قبل از پرداخت دیه فوت کند، شخص مضروب می‌تواند برای مطالبه دیه از  محل میراث متوفی  با استفاده از این نمونه دادخواست اقدام  کند.
 

قتل شبه عمد ناشی از تصادف خودرو (بدون گواهینامه)

شرح :

در صورتی که شخصی فاقد گواهینامه رانندگی بوده و در تصادف رانندگی موجب قتل غیرعمد دیگری شود مجرم بوده و شاکی می‌تواند مطابق نمونه شکواییه فوق تعقیب او را از مقام قضایی درخواست کند.

شکواییه آزار و اذیت متهم توسط مامور نیروی انتظامی

شرح :

 در صورتی که مامور نیروی انتظامی در هنگام دستگیری متهم اقدام به ضرب و شتم متهم و فحاشی کند مرتکب جرم شده و می‌توان با ارائه این نمونه شکواییه تعقیب او را از مقام قضایی درخواست کرد.

دفاعیه در برابر اتهام نقض حق اختراع

شرح :

حق اختراع توسط قانونگذار برای مخترع به رسمیت شناخته شده و برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.

ابطال گواهی ثبت اختراع

شرح :

 حمایت قانونگذار از حقوق مادی و معنوی مخترع مشروط به شرایطی است. در صورتی که شرایط قانونی هنگام ثبت اختراع رعایت نشده باشد، ذی نفع میتواند درخواست ابطال گواهی ثبت اختراع را از دادگاه صالح مطالبه نماید.

درخواست تامین دعوای واهی

شرح :

چنانچه دعوای خواهان مستند به اسناد رسمی و یا اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و یا برات نباشد، خوانده میتواند برای هزینه ها و یا خساراتی که ممکن است در آینده متحمل شود، از دادگاه درخواست نماید خواهان تامین مناسبی پرداخت نماید

دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

شرح :

چنانچه شخصی نسبت به اصل طلب خود از دادگاه رای گرفته باشد اما در رای مذکور اشاره ای به تادیه خسارت تاخیر تادیه نشده باشد ، وی می تواند با استفاده از دادخواست فوق جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه اقدام نماید .

لایحه دفاییه دعوای مطالبه وجه اجرت دلالی

شرح :

دلالی که طرفین یک معامله را به یکدیگر رسانده، مستحق دریافت اجرت میباشد و خوانده نیز میتواند در قبال ادعای خواهان دفاعیات بیان دارد