ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1451
نتایج یافت شده
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه(721 مورد) بانک قراردادها(245 مورد) رویه قضایی(515 مورد)
دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی

شرح :

در صورتی که زوجین در خارج از کشور طلاق گرفته اند و خواستار تنفیذ آن در محاکم داخلی هستند میتوانند با ارائه این دادخواست تنفیذ .طلاق خود را مطالبه کنند 

دادخواست تغییر جنسیت

شرح :

. شخص در صورتی که خواستار تغییر جنسیت باشد با ارائه مدارک پزشکی و قانونی همراه دادخواست فوق می تواند اقدام کند