ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده کلاهبرداری
پرونده کلاهبرداری و فروش مال مسروقه

شرح :

در صورتی که شخصی به کلاهبرداری و فروش مال مسروقه متهم گردد می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق درباره نحوه رسیدگی  و صدور رأی این موضوع اطلاعات لازم را به دست آورد.

پرونده کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل امضا اقدام به بردن مال غیر نماید، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است و به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید جزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.

 

2: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با حیله و تقلب اقدام به کلاهبرداری نموده و اسناد تجاری از جمله چک متعلق به دیگری را برده است و دلیلی مبنی بر وصول آن وجود ندارد، به استرداد چک‌ها محکوم می‌شود و اعمال جزای نقدی در اینجا منتفی خواهد بود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه صدور رأی در خصوص این موضوع اطلاع کسب کنید. 

پرونده کلاهبرداری (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با توسل به وسایل متقلبانه اموال دیگری را ببرد مرتکب جرم کلاهبرداری شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری، وجود مانور متقلبانه را از عناصر اساسی تحقق جرم کلاهبرداری می‌دانند. 

پرونده کلاهبرداری از طریق تحصیل اموال مسروقه (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی از طریق سرقت چک‌های متعلق به دیگری اقدام به کلاهبرداری نماید، عمل وی از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و سرقت چک جرم مستقلی محسوب نمی‌شود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه صدور رأی در خصوص جرم کلاهبرداری از طریق تحصیل اموال مسروقه آشنا شوید. 

پرونده 1-کلاهبرداری 2-ولگردی 3- اعتیاد

شرح :

در صورتی‌که شخصی متهم به کلاهبرداری، ولگردی و اعتیاد شود، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده مذکور اطلاعات لازم و جزئیات کافی درباره روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع را به دست آورد.