ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه اظهارنامه انحلال شرکت
1: اظهارنامه انحلال شرکت

شرح :

 در صورتی که شرکت تجاری به اهداف خود نرسد امکان انحلال آن وجود دارد و سهامداران می توانند از طریق ارسال نمونه اظهارنامه فوق تشکیل مجمع عمومی را به منظور انحلال شرکت تقاضا کنند.


 

اظهارنامه انحلال شرکت

شرح :

در صورتی که یک شرکت تجاری به اهداف تأسیس خود نرسد، سهامداران آن می‌توانند با ارسال اظهارنامه فوق تشکیل مجمع عمومی را به منظور انحلال شرکت، از مدیرعامل  درخواست نمایند.