ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه فرم اظهارنامه انحلال شرکت
اظهارنامه انحلال شرکت

شرح :

در صورتی که یک شرکت تجاری به اهداف تأسیس خود نرسد، سهامداران آن می‌توانند با ارسال اظهارنامه فوق تشکیل مجمع عمومی را به منظور انحلال شرکت، از مدیرعامل  درخواست نمایند.