ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه فرم دادخواست مراجع حل اختلاف کار
فرم دادخواست مراجع حل اختلاف کار

شرح :

در صورتی که مشمولین قانون کار اعم از کارگر و کارفرما جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از کار، قصد طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار را دارند، می‌توانند از نمونه دادخواست فوق استفاده نمایند.