ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای جبران خسارت
پرونده جبران خسارت ناشی از نشست آب به ساختمان مسکونی

شرح :

در صورتی که به علت نشت آب از لوله فاضلاب و نشست آب به ساختمان مسکونی، خسارتی به شخصی وارد شود، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با شیوه درخواست جبران خسارت وارده و نحوه رسیدگی به آن در دادگاه‌ها آشنا شود.