ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه قرار منع تعقیب
قرار منع تعقیب

شرح :

در صورتی که عمل ارتکابی جرم نبوده و یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر می‌شود. می‌توانید نمونه قرار مذکور را در این قسمت مشاهده نمایید.