ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
درخواست رسیدگی به اختلافات در کمیته سازش
فرم درخواست رسیدگی به اختلافات (کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

شرح :

در صورتی که میان کارگزاران و معامله‌گران بورس با یکدیگر یا با سایر اشخاص اختلافاتی ایجاد شود، جهت حل و فصل آن طرفین می‌توانند از نمونه فرم درخواست رسیدگی به اختلافات در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار استفاده کنند.