ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن فرم مخصوص واخواست سفته
فرم مخصوص واخواست سفته

شرح :

در صورتی که سفته دارای تاریخ سررسید معینی باشد، می‌توانید با استفاده از نمونه فرم مخصوص واخواست سفته  ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به واخواست سفته نمایید.