ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه درخواست بازداشت پلاک ثبتی
درخواست بازداشت پلاک ثبتی

شرح :

در صورتی که شخصی  از دیگری طلبی دارد می‌تواند  با استفاده از نمونه درخواست فوق، بازداشت پلاک ثبتی متعلق به  بدهکار را جهت استیفای طلب خود از اداره اجرای اسناد رسمی درخواست نماید.