ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رویه قضایی استفاده مواد افزودنی غیرمجاز
پرونده استفاده مواد افزودنی غیرمجاز (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که تولید کننده مواد غذایی از مواد افزودنی غیر مجاز استفاده نماید، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. می‌توانید با مراجعه به نمونه پرونده فوق از روند رسیدگی و نحوه صدور رأی در این موضوع اطلاع یابید.